<div align="center"> <h1>Depozyt brązowy z Roska</h1> <h3>Strona poświęcona ekspedycji IPUAM w Poznaniu ....</h3> <p>archeologia, rosko, prahistoria, epoka brązu</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://rosko.replus.pl" rel="nofollow">http://rosko.replus.pl</a></p> </div>